TV reklamları, jenerikler ve hobi amaçlı 3D animasyon ve hareketli grafik çalışmalarımdan 2014 derlemesi
2014 collection of my 3D animation and motion graphics works for TV commercials, TV program promotions and for hobby.

Çalışmalarda kullandığım programlar:
Programs that I used for these works:
3D Studio Max, After Effects, Combustion, Flame, Flint, Softimage 3D, Alias Wavefront Power Animator, Lightwave, Rhino 3D, Photoshop, Particle Illusion, Premiere, Vegas

C. Kemal Eksen
EKSEN reklam|tasarım|fotoğraf
commercials|design|photography
[email protected]
0542 785 59 58
0216 463 40 84
www.kemaleksen.com
facebook.com/ckemaleksen
twitter.com/KemalEksen

C. Kemal Eksen animasyon demo 2007:
kemaleksen.com/#anim2007

C. Kemal Eksen animasyon demo 2004:
kemaleksen.com/#anim2004

Grafik tasarım çalışmalarım / My graphics design works:
kemaleksen.com/#graphics

Visit Site